fbpx

Șansă unică pentru Primăria Vaslui – Restaurarea Casei Ghica

Casa Ghica, cea mai veche construcție – monument din orașul Vaslui poate fi redată comunității

Monument de o importanță deosebită pentru istoria municipiului Vaslui, Casa Ghica situată în centrul istoric al orașului, alături de Biserica Sf. Ioan și situl arheologic Curțile Domnești, a aparținut marii familii de boieri moldoveni Ghica. Clădirea este simbolul evoluției vechiului târg al Vasluiului și un reper important în istoria Moldovei.

Din păcate, în prezent clădirea se află într-o stare avansată de degradare ca urmare a faptului că, în ultimii ani, aceasta nu a avut un proprietar responsabil care să o întrețină și să o valorifice pe măsura importanței ei.

Clădirea și terenul aferente, reprezintă obiectul executării silite în urma unei decizii definitive și irevocabile a Tribunalului Vaslui. Astfel, în data de 20 martie 2019, este organizată la Iași o licitație pentru vânzarea imobilului.

Imobilul este scos la licitație la prețul de 412.500,00 lei, care reprezintă 75% din valoarea de circulație (de 550.000,00 lei), la cererea Consiliului Local Vaslui și UAT Municipiul Vaslui, reprezentată prin Primar, care au de recuperat, de la actualul proprietar al imobilului, despăgubiri și cheltuieli de judecată, în sumă totală de 35.478,04 lei, la care se adaugă cheltuielile prilejuite de executarea silită.

Conform procedurii, UAT Vaslui, în calitate de creditor urmăritor, ar putea prelua imobilul respectiv în contul creanței, depunând în acest sens creanța sa, în sumă de 35.478,04 lei și plătind cu bani diferența până la prețul de pornire a licitației (412.500,00 – 35.478,04 = 377.021,96 lei/79.257,91 euro), suma care e aproximativ egală cu chiria plătită, de către municipalitate, de când a fost privată, prin retrocedare, de acest spațiu, și care ar putea fi, deci, amortizată, din chiria pe care nu ar mai fi obligată s-o plătească, în următorii șapte ani și jumatate.

Pentru situația în care adjudecarea s-ar face prin intermediul Statului Român reprezentat de Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă la licitație ar participa minim doi ofertanți, imobilul în cauză ar putea fi adjudecat și sub prețul de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 30% din valoarea de evaluare, adică suma de 165.000,00 lei (mai puțin de 35.000,00 euro, cât costă un apartament cu 2 camere, în Vaslui).

Filiala municipală a USR Vaslui solicită Primăriei Vaslui să facă toate demersurile necesare pentru a participa la această licitație și pentru a o câștiga, astfel încât Casa Ghica să fie redată vasluienilor, proprietarii de drept ai imobilului.

Reintrarea clădirii – monument în proprietatea comunității ar reprezenta o reușită pentru fiecare vasluian. Utilitatea monumentului pentru comunitate este certă. Prin amplasarea pe care o are, Casa Ghica ar putea fi redată Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” sau ar putea fi transformată în obiectiv turistic care poate completa zona centrului istoric al orașului. De altfel, una dintre țintele Planului Local de Acțiune pentru municipiul Vaslui este și „creșterea atractivității zonei pentru turiști și a calității vieții pentru rezidenți, prin investiții …” (Planul Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Vaslui pentru perioada 2018 – 2023).

Accesarea granturilor Spațiului Economic European și Norvegiene pentru perioada de finanțare 2014 – 2021, reprezintă o soluție viabilă pentru renovarea clădirii și accesarea ei de către vasluieni într-o formă sau alta. Secțiunea de cultură a programului urmărește, printre altele, și consolidarea dezvoltării economice și sociale prin îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice. Pentru această acțiune sunt disponibili 16 milioane de euro care pot fi accesați în apelurile ce vor fi lansate de operatorul de program, respectiv Ministerul Culturii în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniul Cultural și Consiliul Artelor din Norvegia.

Vino alături de noi

Implică-te în USR.
Hai să schimbăm împreună politica din România.
Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Înscrie-te în USR