fbpx

Cătălin Mîndru – Candidat pentru Consiliul Local Vaslui

Cunoaște-ți candidatul USR!

Redăm mai jos prezentarea lui Cătălin-Emil Mîndru, candidat USR pentru Consiliul Local Vaslui.

Mă numesc Cătălin–Emil Mîndru , absolvent al Școlii Normale „Al. Vlahuță” din Bârlad, promoția 1995, sunt licențiat în Pedagogie, iar în prezent sunt învățător la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Vaslui. Sunt căsătorit, iar împreună cu soția și fiul meu formăm o familie de tineri vasluieni care doresc să rămână în Vaslui și să contribuie la dezvoltarea lui.

Experiența de viață, cea profesională, dorința de implicare în creșterea calității vieții vasluienilor, mă determină să consider că voi putea desfășura o activitate cu bune rezultate în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vaslui. Interesul general al cetățenilor și proiectele care vor avea ca efect dezvoltarea municipiului reprezintă cele mai importante repere care îmi vor dirija activitatea.

Astfel, în calitate de consilier local USR voi comunica/colabora cu toți consilierii pentru implementarea următoarelor proiecte:

 1. O școală corect finanțată, un viitor sigur pentru copiii noștri

Școlile din municipiul Vaslui trebuie să fie finanțate în acord cu standardele de calitate solicitate de sistemul de educație național și european, cu nevoile reale de dezvoltare individuale și comunitare, precum și în acord cu profilul de formare al absolventului solicitat de societatea actuală.

Vor fi finanțate atât proiecte propuse de UAT, pe tipuri de școli, precum și proiecte propuse de școli prin care se urmăresc obiective de dezvoltare pe termen scurt mediu și lung. Astfel, se va încuraja achiziția de mijloace didactice care să asigure un învățământ bazat pe acțiune și explorare, înființare de laboratoare din sfera disciplinelor STEM (Știință, Tehnologii, Inginerie, Matematică) sau proiecte care să vizeze educația financiară a elevilor.

Curțile interioare ale tuturor școlilor vor fi renovate și dotate cu echipamente atât pentru practicarea activităților sportive de către elevi, cât și pentru practicarea sportului pentru toți de către comunitate, în afara programului școlar.

Se vor realiza parteneriate cu ONG uri sau instituții cu activitate în domeniul sănătății elevilor, pentru implementarea unor proiecte de screening pe diferite afecțiuni cu incidență mare în rândul copiilor, programe pentru asigurarea sănătății orale a copiilor sau pentru alimentație sănătoasă.

2. Circulăm mai bine în Vaslui

Nu mai putem tolera mobilitatea din ce în ce mai redusă în municipiul Vaslui. Este nevoie de o strategie care să cuprindă acțiuni pe mai multe planuri, cu o implementare strictă și fără concesii a acesteia.

 • Transformarea societății de transport în comun în elementul principal al strategiei de mobilitate prin: achiziționarea de autobuze noi, ecologice, implementarea unui sistem nou de bilete și abonamente pe bază de cartele magnetice și aplicație pentru telefoane mobile, refacerea traseelor și orarelor în funcție de nevoile reale ale călătorilor.
 • Eliberarea traseelor autobuzelor de autoturisme abandonate sau parcate neregulamentar;
 • Eliberarea tuturor spațiilor publice de autoturisme abandonate/radiate;
 • Autoturismele, mașinile transport marfă sau persoane, utilajele care aparțin unor societăți comerciale vor fi parcate numai la sediul social, în afara programului de lucru al acestora;
 • Amenajarea/construirea de parcări în interiorul municipiului sau la periferia acestuia și aplicație Android pentru gestionarea/informarea în legătură cu locurile de parcare disponibile;
 • Achiziționarea de trotinete electrice pentru deplasarea în interiorul municipiului;
 • Taxe de parcare foarte mici pentru cei care parchează în parcări amenajate și taxe de parcare mari pentru parcarea în zona centrală a orașului sau pe traseele autobuzelor;
 • Relaxare fiscală pentru persoanele care fac dovada utilizării transportului în comun (abonamente autobuz sau trotinete).

3. Vaslui mai curat, și tu ești implicat!

Gestionarea corectă și de bun simț a deșeurilor este un indicator al nivelului de dezvoltare și educație al unei comunități. Implicarea fiecărui vasluian în acest proiect este elementul esențial al reușitei lui. Activități ce vor fi propuse:

 • Campanie de informare/conștientizare a importanței colectării selective a deșeurilor încă din fiecare gospodărie/familie;
 • Sprijin acordat familiilor pentru realizarea selectării deșeurilor (saci menajeri cu cod de bare, tomberoane cu cod de bare – case etc);
 • Igienizarea și securizarea platformelor de depozitare a deșeurilor;
 • Măsuri de motivare pozitivă (facilități) și negativă (amenzi) a populației pentru respectarea/încălcarea regulamentului local de colectare selectivă a deșeurilor;
 • Firma cu care se va încheia contract de ridicare a deșeurilor să facă dovada deținerii logisticii necesare ridicării separate a deșeurilor;

4.  Tu decizi pentru Vaslui!

Vasluiul va deveni un municipiu al locuitorilor săi numai atunci când un procent din ce în ce mai însemnat al acestora se vor implica în acțiuni/proiecte civice care îi privesc și vor participa la actul decizional. Implementarea bugetului participativ pentru o parte din bugetul local reprezintă un pas important pentru dezvoltarea municipiului și pentru responsabilizarea vasluienilor în vederea implicării în viața urbei. În acest sens, voi propune:

 • Includerea în bugetul local a capitolului „Buget participativ” și alocarea anuală a sumelor maxime prevăzute de lege;
 • Deschiderea și gestionarea eficientă a unor canale de comunicare cu populația;
 • Implicarea asociațiilor de proprietari în identificarea proiectelor de investiții cu impact mare asupra cetățenilor dintr-un cartier sau din tot orașul;
 • Implementarea unui sistem de vot pentru propunerile venite din partea cetățenilor;
 • Includerea în echipa de implementare a proiectului câștigător a unui reprezentant al propunătorilor pentru asigurarea transparenței activităților și a menținerii legăturii cu cetățenii.

De asemenea, voi iniția și promova acțiuni/proiecte care vor urmări și alte aspecte ale vieții vasluienilor: asigurarea asistenței medicale permanente în toate școlile gimnaziale din municipiu, creșterea atractivității municipiului pentru investitori, soluții comunitare pentru școală după școală, integrarea copiilor cu CES sau creșterea/supravegherea copiilor cu vârste între 2 – 3 ani, digitalizarea activității în UAT și colaborarea cu diaspora vasluiană.

Proiectele foarte importante care vor asigura dezvoltarea municipiului Vaslui pot să apară și pe parcurs, de aceea afirm cu convingere că, indiferent cum se vor numi acestea sau de cine vor fi promovate, voi urmări permanent interesul general al cetățenilor și modul în care acestea asigură creșterea calității vieții vasluienilor.

Vasluiul se dezvoltă cu noi!

Vino alături de noi

Implică-te în USR.
Hai să schimbăm împreună politica din România.
Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Înscrie-te în USR